Tor Ek | Byggnadsvårdare
Tor Ek, som är familjens initiativtagare till butiken ENfamilj, beskriver sin egen roll som butiksbiträde och inspiratör. Idén kring butiken hade varit i rullning länge, och när Tor för ett par år sedan av en slump stötte på den då lediga lokalen vid Folkets Park föll allt på plats. Precis där skulle ENfamilj skapas, mötesplatsen där samtliga formgivare i familjen kunde marknadsföra och sälja sina produkter.
Alla i familjen bidrar med något, kreatörerna formger och skapar medan Tors fru Karin Ek är den som sköter det visuella i butiken samt fotograferar, inspirerar och sköter sociala medier. Så steget från idé till färdig produkt är aldrig långt med tanke på den mängd kunskap inom olika hantverk som de tillsammans besitter.
Tor Ek och byggnadsvård
I grunden är Tor Ek utbildad möbelsnickare, men har ändrat inriktning och arbetar idag som byggnadsvårdare och driver företaget Byggnadsvård i fokus AB. Utbildningen genomfördes på Göteborgs Universitet där han 2007 avslutade sina studier med en fil.kand inom bygghantverk. Inspirationen kommer från möten med människor, och styrkan i hans hantverk är bruket av traditionella byggtekniker som är på väg att försvinna.
"Mitt stora intresse och nyfikenhet för historisk bebyggelse, traditionellt hantverk och material utgör grunden i företaget."

Till vardags hittar man Tor ute på byggarbetsplatsen eller på kontoret precis bredvid butiken.
Husboken av Tor Ek
Under Tor Eks tid som murare inom byggnadsvårdsbranschen restaurerade och renoverade han hus åt bland annat privatpersoner. Under dessa renoveringar kände han att det var något som saknades. Då växte en idé fram om Husboken. Denna bok används för att på ett smidigt sätt dokumentera det arbete som utförs. I husboken dokumenterar man vilken typ av renovering eller restaurering som har gjorts, samt vilka material som har använts. Detta för att man ska kunna följa hela processen från början till färdigt resultat, ta fram grundliga åtgärdsförslag för att slutligen utföra renoveringen på ett så bra sätt som möjligt. Husboken följer alltså husrenoveringarna, inte ägaren.

För att lägga en beställning på HUSBOKEN, skicka namn & adress till info@husboken.com så kommer den till er på posten. Boken är på 225 sidor med plats för 50 st renoveringar.
Pris 290:-
Back to Top